LiteSpeed là gì ? Cài đặt như thế nào

Hôm qua có ông anh hỏi mình về cái thằng Litespeed này, đại loại là ông ấy cứ nhì nhèo rằng thì mà là nó chạy có ổn định không, dễ sử dụng không, nhanh không … vân vân và vân vân . Trước đây thì mình cũng dùng qua thằng này rồi nên cũng […]